Informații despre mărci comerciale ale terților
 
SAP și alte produse și servicii SAP menționate în acest document, precum și logo-urile asociate, sunt mărci comerciale sau mărci înregistrate ale SAP SE în Germania și în alte țări.
Adobe, logo-ul Adobe, Acrobat, Flash, PostScript și Reader sunt fie mărci comerciale înregistrate, fie mărci comerciale ale Adobe Systems Incorporated din Statele Unite și din alte țări.
Microsoft, Windows, Windows Phone, Excel, Outlook, PowerPoint, Silverlight și Visual Studio sunt mărci înregistrate ale Microsoft Corporation în SUA și în alte țări.
Oracle și Java sunt mărci înregistrate ale Oracle și ale filialelor sale.
Toate celelalte nume de produse și servicii sunt mărci comerciale ale companiilor respective.