ANALIZA NECESITĂȚILOR CLIENTULUI ȘI DEZVOLTAREA UNEI APLICAȚII SOFTWARE

Pentru a oferi clienților noștri soluții software inovatoare și personalizate pentru fiecare client în parte, care să permită analiza în timp real a companiilor lor și să ofere suportul necesar pentru luarea deciziilor la toate nivelele ierarhice, considerăm primordială analiza necesităților clienților.

Deși SAP oferă soluții standard complexe pentru fiecare proces de business, fiecare companie are nevoile sale unice. Când o soluție standard SAP nu se potrivește exact cu cerința clientului, este necesară dezvolatrea unei aplicații software individualizate.
 
Pentru optimizarea proceselor de business, NOESNER SOFT SOLUTIONS oferă servicii pe întreaga durată de viață a aplicațiilor software; acestea cuprind:

• Analiza necesităților clientului, a domeniului de afaceri în care își desfășoară activitatea, a organizării firmei și a proceselor desfășurate
• Adaptarea unei soluții existente (de exemplu SAP R/3, SAP ERP, SAP S/4HANA) folosind posibilități de extindere prevăzute de SAP ca și user exits, BAdi, sau BTD, framework-ul de extindere al Business Partner
• Dezvoltarea unei alicații sofware noi în limbajul de programare ABAP OO după specificația clientului, care să se integreze cu SAP. De exemplu, programe de analiză a datelor de business cu date agregate și detalieri pe diferte criterii cu drill-down (afișarea rezultatelor în liste de tip ALV Grid)
 
• Dezvoltarea de formulare noi în SAP folosind tehnologia Adobe Forms sau extinderea formularelor existente. Pe lânga simpla generare de formulare PDF pentru tipărire, NOESNER SOFT SOLUTIONS poate dezvolta și aplicații de tip Workflow prin trimitere de e-mail cu atașamente
• Integrarea SAP cu alte aplicații existente (de exemplu: de telefonie, email sau soluții de tip Webshop) prin folosirea tehnologiilor Webservices sau XML
• Consultanță în migarea bazei de date existente la baza de date in memorie SAP HANA, optimizarea programelor înainte sau după migrarea la SAP HANA, dezvoltarea de aplicații noi optimizate pentru SAP HANA
• Participarea la actualizări majore de SAP (de exemplu: Enhance Package 7 sau 8)
• Migrarea datelor existente în bazele de date ale aplicațiilor noi
• Testarea modulară și a proceselor SAP în care noile aplicații sunt integrate
• Redactarea documentației tehnice pentru utilizatori
• Instruirea angajaților clientului pentru utilizarea și administrarea noilor aplicații
• Asigurarea mentenanței soluției implementate