AVANTAJELE ȘI POTENȚIALUL UTILIZĂRII BAZEI DE DATE SAP HANA

Baza de date SAP HANA păstrează toate datele în memoria RAM și de aceea este acum posibilă programarea unor analize în timp real. Înainte, pentru un volum mare de date, se foloseau soluții de tip Business Inteligence: datele se agreghează peste noapte iar programele de Business Inteligence afișează datele deja agregate. Dezavantajul acestor soluții este că agregările trebuie gândite anterior iar utilizatorul nu poate să vadă o situație după care, să schimbe ușor perioada de selecție sau alte criterii de selecție, ca de exemplu: să scoată anumite produse din evaluare sau să excludă cifra de afaceri realizată din promoții.
Avantajul major al aplicațiilor în timp real este că oferă utilizatorului posibilitatea de a analiza rezultatele și îi permite să-și îmbunătățească raportările în funcție de rezultatele obținute. O nouă selecție a datelor este posibilă si durează doar câteva minute. Pentru programele de Business Inteligence se afișează datele deja agregate și o nouă selecție nu este posibilă imediat. Excluderea anumitor produse din evaluare sau cifra de afaceri realizată din promoții nu poate fi modificata ah-hoc de catre utilizatori, ci necesită programare în cazul soluțiilor de tip Business Inteligence.

Deși baze de date SAP HANA stochează toate datele în memoria RAM, sunt totuși necesare tehnici performante de selecție și agregare a datelor, pentru că serverul de aplicații rulează pe un alt server decât mașina pe care rulează baza de date, iar datele se transmit prin rețea, rețeaua find acum factorul critic care poate afecta negativ performanța aplicațiilor.
PROIECTE ÎN SAP HANA

Primul proiect major a fost migrarea bazei de date existente SAP MaxDB la SAP HANA, proiect care a inclus pe lângă migrarea în sine și analiza necesară care a precedat migrarea.
Toate programele dezvoltate de acționarul unic NOESNER SOFT SOLUTIONS, Daniel Nösner, au rulat în SAP HANA fără modificări și mult mai performant decât în baza de date MaxDB, deoarece programele au fost dezvoltate conform recomandărilor SAP. Majoritatea programelor scrise de alte firme au rulat cu mici adaptări, majoritatea problemelor fiind legate de afișarea rezultatelor într-o ordine nedorită, programele dezvoltate de ale firme neavând o sortare prestabilită și bazându-se pe faptul că baza de date sortează dupa cheia primară.

Totuși, performanța programelor scrise de alte firme nu a fost substanțial îmbunătățită de migrarea la SAP HANA. Pentru o performanță ridicată unele dintre acestea au fost modificate la cererea utilizatorului.
În programele optimizate pentru SAP HANA analizate s-a observat că volumul datelor care se procesează este de zeci de mii de înregistări, acestea putând fi grupate în funcție de diferite criterii: grupa materialului, regiunea din care fac parte clienții companiei, pentru un anumit interval de timp, în funcție de participarea la un anumit eveniment.
Toate aceste grupări sunt redate odată ce se selectează afișarea după un criteriu. Există posibilitatea de a naviga cu ușurință de la un nivel superior până la nivelul de bază, cum ar fi de la cifra de afaceri pe o anumită regiune sau grupă de materiale până la detalii referitoare la fiecare material în parte sau detalii legate de fiecare colaborator.

Analiza datelor companiei într-un timp scurt, gruparea cestora în funcție de cerința de business, facilitează oservarea trend-urilor și luarea unor decizii de business bazate pe ultimele modificări din orice arie a lanțului de aprovizionare: vânzare, distribuţie, producţie, achiziţii, aprovizionare. Testarea repetată a aplicațiilor optimizate a demonstrat că redarea datelor se face fără întârziere, indiferent de nivelul de la care se accesează acestea, volumul de înregistrări, gruparea datelor.

Toate procesele companiei se pot administra într-un singur sistem, utilizatorul poate accesa cu ușurință datele și naviga la orice nivel, grupând datele, având posibilitatea de a selecta doar unele câmpuri din cele afișate pentru o vizualizare mai structurată.
 Exemple de proiecte în timp real care citesc un volum foarte mare de date:
Afișarea unei liste cu materialele comandate într-o perioadă de până la un an în comparație cu indicatorii obținuți cu un an în urma la nivel de organizație, pe fiecare firma in parte: se afișează cantitatea, cifra de afaceri, costul și marja de profit pe categorii de vânzări, evidențiindu-se separat promoțiile. Datele se afișează pe toată perioada selectată, pe lună, pe client până la nivel de factură
Statistica de vânzări cu cifra de afaceri la nivel global, pe regiuni, clienți, grupe de materiale, până la nivel de factură