EXEMPLU LEASING (STUDIU DE CAZ)

Soluția de leasing dezvoltată la cererea clientului, îi oferă acestuia siguranța aderării la normele legislative și permite administrarea eficientă a contractelor de leasing pe parcursul întregului ciclu de viață, de la încheiere până la reziliere.
 
Programul facilitează gestionarea procesului de leasing pentru autoturismele de firmă oferite consultantelor sau angajatiilor ca și un beneficiu, calculat pe baza unor indicatori de perfomanță definiți de firma-client.
 
Indicatorii de performanță sunt calculați lunar automat și stau la baza stabilirii costurilor și taxelor de leasing de refacturat către consultante.

Sunt tratate diferite situații care pot să apară în procesul de gestionare a costurilor de leasing. Astfel, în cazul în care consultanta nu dorește autoturism de firmă, suma cuvenită calculată în funcție de indicatorii de performață se va folosi sub altă formă de beneficii. În cazul în care indicatorii de performanță nu sunt atinși, programul permite configurarea costurilor și taxelor aferente leasingului auto care trebuie plătite de către consultante sau nu. 

Programul permite gestionarea leasingului pentru mai multe autoturisme de firmă oferite unei consultante sau unui angajat, costurile și taxele fiind calculate și evidențiate separat pentru fiecare din acestea.
 
Funcțiunile programul facilitează înregstrarea datelor caracteristice autoturismul cât și a celor referitoare la contractul de leasing. Costurile sunt evidențiate defalcat, atât cele privind rata de leasing cât și cele referitoare la asigurarea obligatorie, asigurarea CASCO, etc, precum și numărul de luni de plată.

Costurile și taxele de leasing se pot afișa pentru verificare, valorile se pot modifica manual înainte de a fi transmise mai departe spre contabilizare.

Din funcțiunea de înregistrare contabilă a costurilor și taxelor de leasing se generează un document contabil cu număr de înregistrare, acesta putând fi vizualizat separat.

Programul oferă posibilitatea de a genera un document justificativ privind impozitarea specifică regiunii sau țării de reședință a consultantelor. Deasemena, informațiile din factură sunt diferite de la o regiune sau țară la alta, pentru unele aceasta trebuie să conțină mai multe informații decât pentru altele.

Factura cu costurile și taxele de leasing se emite automat lunar și se trimite, în funcție de opțiunea consultantei, pe e-mail sau se poate lista și trimite cu poșta.
Programul afișează informații privind transmiterea documentului, dacă acesta a fost tipărit sau trimis pe e-mail și data la care s-a trimis, facilitând urmărirea stadiului procesului de administrarea a leasingului.